Logo VINCI
 

خدمات

Illustration image

شعر زندگی ( سهراب سپهری)

شب آرامی بود  می روم در ایوان، تا بپرسم از خود زندگی یعنی چه؟ مادرم سینی چایی در دست گل لبخندی

Illustration image

مشاوره

تفکرسرمایه گذاری،طراحی،ساخت،فروش،بهره برداری،نگهداری،توسعه و ایجاد رونق کسبی در مراکز تجاری یکی از م

Illustration image

دپارتمان مارکتینگ

فرایند بازاریابی و فروش شامل فعالیت‌های متنوعی است که موفقیت یا عدم موفقیت هر کدام، می‌توا

Illustration image

دپارتمان مشاوره و سرمایه گذاری

ا- انجام مطالعات و تحقیقات در حوزه مدیریت استراتژیک مراکز تجاری 2- سرمایه گذاری و ساخت  با 32س

Illustration image

دپارتمان حقوقی و قراردادها

تهیه و تنظیم انواع قراردادهای مرتبط بازار زمین و ساختمان ، اعم از قراردادهای طرح ،  ساخت ،

Illustration image

انالیز swot

قبل از هر اقدامی به منظور درک درستی از محیط 360 درجه هر کسب وکار یا  پروژه ای باید بدانیم نقاط

Illustration image

بخشی از فعالیت های شرکت

بخشی از فعالیت های شرکت تهـران   1-مشاوره، سرمایه گذاری  و ساخت پروژه های  تجاری 2

Illustration image

مدیریت نگهداری و توسعه تجاری مراکز تجاری

یکی از امور بسیار مهم پس از راه اندازی و بهره برداری از مراکز تجاری،نگهداری و توسعه تجاری و رونق کسب

Illustration image

دپارتمان طراحی

بازاریابی – برند سازی و تدوین استراتژی جامع - شناخت بازار منطقه از نظر رونق کسبی – ارزش

Illustration image

مدیریت فروش

بازار یابی و فروش مراکز تجاری یکی از مهمترین مراحل در طراحی،اجرا و بهره برداری است. چرا که در صورت ع

Illustration image

دپارتمان بهره برداری

-تدوین و اجرای برنامه های راهبردی مربوط به راه اندازی، بهره برداری و نگهداری -پروژه های تجاری -مدی