Logo VINCI
Illustration image

مجتمع تجارت بین الملل همافران نوشهر

Illustration image

جلسه مشترک جناب آقای مهندس میر قلمی مالک برند پر پروک و آقای دکتر رسول زاده رئیس هیات مدیره شرکت تهران

Illustration image

جلسه مشترک جناب آقای مهندس شوهانی مالک و مدیرعامل برندو فروشگاه ها ی پولو، تامی و هانی بان و آقای دکتر رسول زاده رئیس هیات مدیره شرکت تهران

Illustration image

نشست جناب آقای دکتر رسول زاده رئیس هیات مدیره شرکت توسعه مراکز تجاری تهران و جناب آقای مهندس میرقلمی مالک برند پرپروک

Illustration image

غرفه شرکت تهران در نمایشگاه ایران ریتل شو

Illustration image

حضور مهندس ضرغامی و مهندس پهلوان نژاد

Illustration image

جلسه مشترک جناب دکتر محمدی مدیر عامل محترم رفاه و دکتر رسول زاده رییس هیات مدیره شرکت تهران

Illustration image

جلسه دکتر رسول زاده و جناب مهندس سی سی

Illustration image

جلسه دکتر رسول زاده و مدیران رفاه

Illustration image

برج های آرامش

Illustration image

نمایشگاه ایران ریتل شو

Illustration image

نمایشگاه ایران ریتل شو

Illustration image

مرکز تجارت بین الملل رامسر

Illustration image

جلسه مشترک دکتر رسول زاده و مدیران هایپر استار

Illustration image

جلسه مشترک جناب دکتر محمدی مدیر عامل محترم رفاه و دکتر رسول زاده رییس هیات مدیره شرکت تهران

Illustration image

حضور دکتر الهی قمشه ای دکترپهلوان نژاد دکتر عسگرزاده 1394

Illustration image

جلسه مشترک معاونت بانک پاسارگاد با دکتر رسول زاده رییس هیات مدیره

Illustration image

مصاحبه شبکه خبر با دکتر رسول زاده رییس هیئت مدیره شرکت تهران

Illustration image

بازدید دکتر بزرگ نیا مدیرکل گردشگری از پروژه های شرکت

Illustration image

زیما مال تهران

Illustration image

بخشی از فعالیت های شرکت سال 1389

Illustration image

تجلیل از قهرمانان جهان

Illustration image

بازدید بخشدار مرکزی تهران

Illustration image

مراسم افتتاح شعبه بانک حکمت ایرانیان با حضور دکتر عسگرزاده مدیرعامل محترم بانک

Illustration image

مراسم افتتاحیه نسل جدید فروشگاه های رفاه با حضور دکتر گل زاده مدیر عامل رفاه و دکتر رسول زاده رییس هیات مدیره شرکت

Illustration image

مرکز خرید آرامش

Illustration image

شرکت توسعه مراکز تجاری تهران

Illustration image

شرکت توسعه مراکز تجاری تهران

Illustration image

شرکت توسعه مراکز تجاری تهران

Illustration image

بازدیدجناب آقای عالی پور مدیرعامل محترم هایپر می

Illustration image

مرکز خرید آرامش

Illustration image

شرکت توسعه مراکز تجاری تهران

Illustration image

برج های آرامش سال 1382 بخشی از فعالیت های شرکت در حوزه برج سازی

Illustration image

نمای جنوبی بازار بین الملل رامسر سال 1395