Logo VINCI
Illustration image

مرکز خرید آرامش

Illustration image

مرکز خرید آرامش

Illustration image

مرکز خرید آرامش

مرکزخرید آرامش در زمینی به مساحت 10000 متر با25000متر تجاری 200فروشگاه،هایپرمارکت،فودکورت،شهربازی،سینماها،کافه تراس ،یکی از زیباترین مراکز خرید کشور است.95درصد این مجموعه زیبا بفروش رفته است و بیش از 200نفر هم اکنون در لیست انتظار اجاره هستند. این پروژه در زمان بسیار کم ارزش افزایی بسیار قابل توجهی برای خریداران فروشگاه ها داشته است .